Baixa Laboral

L’assegurança imprescindible davant la desprotecció econòmica de l’autònom

Assegurem els teus ingressos en cas de baixa laboral

La gran majoria d’autònoms, professionals, emprenedors, treballadors freelance i professions liberals es troba totalment desprotegit en cas de tenir una baixa professional per una Incapacitat Laboral Transitòria (ILT), ja sigui per accident o malaltia.

Els seus ingressos es redueixen de forma considerable:

Primer mes:

 • 3 dies de franquícia (sense prestació)
 • Del 4t al 20è dia: 60% Base SS (960,60 €) = 576,36 €
 • A partir del 20è dia: 75% Base SS (960,60 €) = 720,45 €

Durant el primer mes de baixa laboral, la prestació pública per incapacitat temporal és de 566,67 €.

Mesos Posteriors:

 • A partir del segon mes: 75% Base SS (960,60 €) = 720,45 €

En mesos posteriors de baixa laboral, la prestació pública per incapacitat temporal és de 720,45 €.

Aquests ingressos son totalment insuficients per fer front a les necessitats personals i familiars, d’una banda, i a les necessitats professionals, de l’altra banda.

Garanteix els teus ingressos amb un subsidi diari

L’assegurança Baixa Professional proporciona un subsidi diari per complementar la prestació pública i garantir així els ingressos durant el període d’inactivitat provocat per un accident o una malaltia.

Necessitat de complementar-ho amb assegurança Baixa Professional

Ingressos Mensuals

1.500 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €

Necessitat Complementar

900 €
1.500 €
1.800 €
2.400 €

Subsidi Diari

30 € /dia
50 € /dia
60 € /dia
80 € /dia

A la teva mida

Ofereix una gran flexibilitat per adaptar-se a cada situació:

 • icon

  Contractació a partir de 16 anys i fins als 65 anys.

 • icon

  Capital contractable fins a 200€ /dia i fins a 100€ /dia sense franquícies.

 • icon

  Opció de franquícies voluntàries de 3, 7, 10, 15, 20 i 30 dies.

 • icon

  Opció de capital progressiu: el subsidi diari es va incrementant, segons període.

 • icon

  Sense reconeixement mèdic previ per la seva contractació.

 • icon

  Carència de 2 mesos i sense carència als professionals liberals.

 • icon

  Indemnització única de 20 dies per part (carència 8 mesos).

Dues modalitats

La indemnització és per dies naturals i està determinada per la seva baixa efectiva, de manera que en incapacitats especialment llargues, que és quan es posa en perill l’estabilitat econòmica personal i professional de l’autònom, la cobertura està garantida, fins a 365 dies.

La indemnització a rebre se sap de forma anticipada, ja que es coneix des del primer moment, a l’estar determinada per un barem que recull el número de dies d’incapacitat laboral per a cada situació.

Complementa-ho amb Hospitalització

Opció de rebre una indemnització complementària, en cas de:

 • Intervenció Quirúrgica
 • Hospitalització medicoquirúrgica (fins a 120 dies)
 • Internament en UCI (fins a 14 dies)

És la manera de fer front a despeses addicionals que genera una hospitalització, com honoraris mèdics, medicaments, desplaçaments, suport familiar, etc.

Avantatges fiscals

Els autònoms i professionals que estiguin amb el règim d’estimació directa poden deduir-se fins a 500 euros per persona per les primes d’assegurança de malaltia pagats pel contribuent per la seva pròpia cobertura.

Aquesta deducció de 500 euros per persona també és extensible a la resta de membres de la seva unitat familiar (cònjuge i la dels seus fills) per les primes d’assegurança d’assistència sanitària.

La Incapacitat Professional, l’altra gran desprotecció econòmica de l’autònom

Una altra gran desprotecció econòmica de l’autònom és la pèrdua d’ingressos per Incapacitat Professional. Aquesta situació és molt menys habitual però d’un impacte negatiu molt gran que requereix de la seva cobertura mitjançant una assegurança d’accidents.

Total
Absoluta

% Base SS

55%
100%

Prestació pública

528 € /mes
960 € /mes

En cas d’Incapacitat Total, també coneguda com Incapacitat Professional, la Seguretat Social considera que ja no es pot exercir l’activitat professional, però es pot exercir una altra activitat. Per això la prestació pública és només pel 55% de la base de cotització (528 euros). A la pèrdua sobtada d’ingressos s’hi afegeix la necessitat de reconvertir-se professionalment (canviar d’activitat), amb la qual cosa es fa imprescindible l’Assegurança d’Accidents i la Cobertura d’Invalidesa Permanent.

Ara Vital Seguro permet contractar en un únic producte i rebut:

Recorda que
la teva salud és el més important

T’interessa?

Completa el formulari i ens posarem en contacte amb tu

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.