Serveis gratuïts de
orientació mèdica,
psicològica i jurídica

Assistència Mèdica

Servei telefònic Orientació Mèdica (24 h):

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602

Des de l’opció urgències mèdiques és ideal per plantejar des de casa i en qualsevol moment qualsevol consulta i atenció mèdica i rebre indicacions diagnòstiques i consells d’actuació.

Servei telefònic Orientació Psicològica:

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602
(De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores)

Pensat per ajudar la família a superar moments difícils de làmbit privat i professional.
Un equip de psicòlegs (sense reserva prèvia) ofereix un suport inicial i una atenció emocional davant de circumstàncies adverses com:

 • Crisi personal
 • Angoixa
 • Problemes familiars
 • Dubtes de comportaments infantils o adolescents
 • Superació del dol o trastorns d’alimentació
Servei telefònic Orientació Nutricional:

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602
(De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores)

Un equip d’especialistes en dietètica nutricional ofereix una complet assessorament:

 • Dieta equilibrada i hàbits alimentaris.
 • Dietes de patologies específiques o alteracions nutricionals (falta de gana, deficiències de ferro).
Servei telefònic Orientació Jurídica:

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602
(De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores)

Un equip d’advocats especialitzats resol dubtes legals dels àmbits següents

 • Família: separacions, tuteles, parelles de fet i pensions.
 • Penal: lesions, danys, amenaces, injúries, apropiació indeguda.
 • Laboral: contractes de treball, reclamacions, prestacions de la Seguretat Social, accidents.
 • Contractes: hipoteques, préstecs i contractes d’adhesió.

Decessos

Servei telefònic Orientació Psicològica:

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602
(De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores)

Pensat per ajudar la família a superar moments difícils de l’àmbit privat i professional. Un equip de psicòlegs (sense reserva prèvia) ofereix un suport inicial i una atenció emocional davant de circumstàncies adverses com:

 • Crisi personal
 • Angoixa
 • Problemes familiars
 • Dubtes de comportaments infantils o adolescents
 • Trastorns d’alimentació
 • Preparació i superació del dol
Servei telefònic Orientació Nutricional:

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602
(De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores)

Un equip d’especialistes en dietètica nutricional ofereix una complet assessorament:

 • Dieta equilibrada i hàbits alimentaris.
 • Dietes de patologies específiques o alteracions nutricionals (falta de gana, deficiències de ferro).
Servei telefònic Orientació Jurídica:

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602
(De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores)

Un equip d’advocats especialitzats resol dubtes legals dels àmbits següents

 • Família: separacions, tuteles, parelles de fet i pensions.
 • Penal: lesions, danys, amenaces, injúries, apropiació indeguda.
 • Laboral: contractes de treball, reclamacions, prestacions de la Seguretat Social, accidents.
 • Contractes: hipoteques, préstecs i contractes d’adhesió.
 • Consultes legals relacionades amb la defunció assegurat: herències, successions, canvi de titularitat.
Assessorament telefònic mèdic i pediàtric

Assistència 24h: +34 93 448 15 86
900 293 602

Des de l’opció Serveis Club Vital, s’accedeix a un assessorament telefònic gratuït al voltant de dubtes sobre malalties, analítiques, diagnòstics, tractaments i medicació.