Empresa

Les teves prioritats són les nostres

Una companyia especialitzada en assegurances de salut amb 75 anys d’experiència

Vital Seguro és una companyia que acumula ja 75 anys de trajectòria, especialitzada en assegurances personals (assistència sanitària, baixa professional i decessos), que tenen com a comú denominador la salut. Aquest fet exigeix una pràctica professional específica i allunyada d’altres tipus d’assegurances (cotxe, llar, etc.). L’experiència acumulada garanteix la màxima confiança en tots els actors vinculats directa i indirectament.

Des de l’inici s’ha apostat per un model de companyia especialitzada, solvent i d’una dimensió que garanteix la màxima proximitat amb l’assegurat. Per això, avui Vital Seguro és una de les companyies més solvents del mercat assegurador estatal. I, al mateix temps, manté la defensa d’un model d’atenció a l’assegurat amb personal propi, on s’eviten al màxim les unitats externalitzades.

La visió a llarg termini amb l’assegurat condueix a una política de preus, on preval la màxima que siguin sostenibles en el temps, amb tarifes molt estables i sense fortes pujades en els grups d’edats superiors. Tot això permet oferir preus sostenibles durant tota la vida de l’assegurat, que es tradueix en un estalvi final garantit.

Aquests són els avantatges d'estar assegurat amb nosaltres

Recorda que
la teva salut és el més important

Ajudem a la teva família en els
moments més difícils