Empresa

Les teves prioritats són les nostres

Una companyia especialitzada en assegurances de salut amb 75 anys d’experiència i presència activa a Andorra

Vital Seguro és una companyia que acumula ja 75 anys de trajectòria, especialitzada en assegurances personals (assistència sanitària, baixa professional i decessos), que tenen com a comú denominador la salut. Aquest fet exigeix una pràctica professional específica i allunyada d’altres tipus d’assegurances (cotxe, llar, etc.). L’experiència acumulada garanteix la màxima confiança en tots els actors vinculats directa i indirectament.

Des de l’inici s’ha apostat per un model de companyia especialitzada, solvent i d’una dimensió que garanteix la màxima proximitat amb l’assegurat. Per això, avui Vital Seguro és una de les companyies més solvents del mercat assegurador estatal. I, al mateix temps, manté la defensa d’un model d’atenció a l’assegurat amb personal propi, on s’eviten al màxim les unitats externalitzades.

La visió a llarg termini amb l’assegurat condueix a una política de preus, on preval la màxima que siguin sostenibles en el temps, amb tarifes molt estables i sense fortes pujades en els grups d’edats superiors. Tot això permet oferir preus sostenibles durant tota la vida de l’assegurat, que es tradueix en un estalvi final garantit.

 • null

  COMPROMÍS
  AMB ANDORRA

  Som una companyia d’origen català, que acumula ja 75 anys de trajectòria, dels quals més de 30 anys a Andorra. L’empresa ha optat durant aquests temps de trajectòria molt sòlida, convertir-se en una de les companyies asseguradores més solvents del mercat espanyol.

 • null

  TRACTE PERSONALITZAT
  MÀXIMA PROXIMITAT

  Hem apostat pel model de companyia especialitzada en assegurances personals, que té com a denominador la salut, i això exigeix una pràctica professional especialitzada. També s’ha prevalgut una dimensió adequada per garantir la màxima proximitat.

 • null

  TARIFA SOSTENIBLE
  EN EL TEMPS

  A l’hora de definir els productes i els corresponents preus preval la màxima que siguin sostenibles en el temps. Per això, les tarifes són molt estables i s’eviten forts increments en els grups d’edat superiors.

 • null

  PAGAMENT
  IMMEDIAT

  L’oferta s’ha adaptat al màxim a les necessitats d’Andorra. En els productes de CASS, que es fa un pagament via reemborso, la gestió des de l’oficina d’Andorra és molt ràpida i àgil, de manera que les transferències són gairebé immediates a partir de rebre la informació pertinent.

No oblidis que les teves prioritats
són les nostres

Recorda que
la teva salut és el més important