Decessos

Una assegurança que protegeix a la família des del primer dia

Seguretat i protecció davant la pèrdua d’un familiar

L’assegurança de Decessos té com objectiu principal aportar seguretat i protecció davant la pèrdua d’un familiar:

 • Fer front a la desorientació i confusió dels familiars davant la situació.
 • Superar la desinformació dels passos a seguir i gestions a realitzar.
 • Evitar la complicació pel trasllat del difunt, en cas de desplaçats.
 • Resoldre els dubtes i tràmits de tipus legal que cal solucionar.

I aquest servei va acompanyat d’un estalvi econòmic amb un enterrament a mida:

 • S’inclouen els serveis necessaris per garantir un òptim enterrament.
 • Es tria el servei en el moment de la contractació i s’actualitza regularment.
 • Inclou el trasllat del fèretre (el 30% dels enterraments no són en el mateix municipi).
 • Inclou la repatriació, en cas de mort a l’estranger.

Quant costa un enterrament?

(a nivell individual i no a nivell d’asseguradora)

Des de – Fins a

Servei fúnebre

4.000 – 8.000 €

Trasllat nacional del fèretre (avui és el 30% dels casos)

600 – 5.000 €

Trasllat internacional del fèretre (mort fora del país)

4.400 – 8.200 €

Assistència familiar per gaudir-ne en tot moment

A més dels seus serveis tradicionals, l’assegurança ha evolucionat per convertir-se en una assegurança d’assistència familiar amb una cobertura bàsica i gaudir-ne en tot moment:

 • Metge de Guàrdia: servei gratuït de videoconsulta d’orientació mèdica familiar.
 • Accés a serveis de salut i benestar amb Club Vital. Estalvi fins al 70% si necessites un metge.
 • Assistència en viatge a l’estranger amb 9.000€ de capital en despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització.
 • Serveis gratuïts d’orientació jurídica i psicològica per qüestions que puguin sorgir.
 • Orientació Social Persones Grans: servei d’assessorament quan els familiars necessiten atenció especial.
 • Garanties opcionals d’assistència dental i subsidi diari en cas d’hospitalització medicoquirúrgica.

Una assegurança dissenyada per ajudar a les famílies en els moments més difícils

Cobreix totes les despeses de l’enterrament

L’assegurança de decessos ofereix la prestació del servei funerari, tant si es tracta d’un enterrament com d’una incineració. És la cobertura principal que permet fer front a les despeses inherents a la defunció:

 • Servei fúnebre integral: fèretre, cotxe fúnebre, cotxe acompanyament, ornament floral natural, recordatoris, etc.
 • Tanatori
 • Incineració
 • Nínxol

Segons dades del 2018, el 60% dels enterraments ja es realitzen mitjançant assegurances de decessos, com la de Vital Seguro.

Acompanyament de l’equip d’assistència defunció 24 hores

Un equip propi de Vital Seguro especialitzat en assistència defunció coordina tots els tràmits i gestions, com el certificat mèdic de defunció, perquè en moments especialment delicats tot sigui més fàcil.

El capital contractat, a més de les despeses del sepeli, també inclou el trasllat a la localitat escollida pels familiars, tant si el lloc de defunció com el cementiri es troben en àmbit peninsular. També inclou l’àmbit insular pel trasllat del difunt fins a la seva residència habitual.

Actualment, en més del 30% dels enterraments existeix un trasllat d’una població a una altra.

L’assistència en viatge també dóna dret a:

 • Repatriació sanitària en cas de malaltia greu o accident a l’estranger.
 • Despeses mèdiques d’urgència a conseqüència d’un accident a l’estranger.
 • Trasllat en ambulància en cas d’accident fora de l’àmbit provincial de l’assegurat.

A més del capital contractat per fer front a les despeses del sepeli, Vital Seguro inclou un capital complementari de 3.000 € en cas de mort per accident, que és vigent fins als 75 anys.

La cobertura de mort per accident es pot ampliar fins a 12.000 €, com a garantia opcional.

En cas que els assegurats siguin estrangers residents i que vulguin ser enterrats al seu país d’origen, s’incorpora la garantia de repatriació (opcional), que inclou:

 • Repatriació: Transport del difunt des del lloc de defunció fins a la seva localitat d’origen a l’estranger. El servei cobreix, per una banda, el trasllat fi ns a l’aeroport internacional més proper i, per altra banda, un límit addicional de 750 € per les despeses que es generin des de l’aeroport fins al lloc del sepeli.
 • Acompanyant: Viatge d’anada i tornada per a una persona, des del país d’origen fins al lloc de residència actual o a l’inversa, per acompanyar les restes mortals de l’assegurat.

Serveis complementaris a la defunció

El personal propi de Vital Seguro que ha coordinat el servei funerari també s’encarrega de tramitar i lliurar personalment a la família un seguit de documentació:

 • Certificat literal de defunció: El Registre Civil de la població on hi ha la defunció ho emet i és el document necessari per realitzar tràmits posteriors.
 • Baixa de la Seguretat Social.
 • Certificat de les últimes voluntats: Una vegada passats 40 dies des de la data de defunció, es facilita el certificat d’últimes voluntats, imprescindible per iniciar el procés testamentari.
 • Certificat d’assegurances de vida i accidents: Es lliura juntament amb les últimes voluntats. És un document on s’informa si el difunt tenia contractades assegurances de vida i accidents per tal que es pugui reclamar la indemnització corresponent, si és el cas.
 • Orientació per a la tramitació de la pensió de viudetat: També s’orienta a la família pels tràmits necessaris per a l’obtenció de la pensió de viudetat, ja que és necessària la presència de la persona beneficiària a les oficines de la Seguretat Social.

Assistència Psicològica

Servei d’orientació psicològica telefònica tant per a la preparació com a la superació del dol.

Assistència Jurídica

Servei d’assessoria jurídica telefònica per donar resposta a consultes de tipus legal relacionades amb la defunció de l’assegurat:

 • Herències
 • Successions
 • Contractes d’arrendament
 • Canvi de titularitat

Servei testament en línia

Elaboració del testament a través d’Internet o telefònicament amb l’assessorament d’un advocat amb posterior concertació de la signatura davant notari i la seva validació legal. S’inclou l’assessorament legal, l’elaboració del testament i les taxes notarials. Permet una modificació anual.

Servei testament vital

Elaboració del testament vital a través d’Internet o telefònicament amb l’assessorament d’un advocat del document de voluntats anticipades sobre els tractaments mèdics en cas de malalties irreversibles, estat vegetatiu crònic, estat avançat de demència o malaltia de pronòstic fatal. Permet una modificació anual i també la seva anul·lació o revocació, a petició de l’assegurat.

Gestió del final de la vida digital del difunt

Cancel·lació de la informació i dades de caràcter personal no rellevants a Internet: xarxes socials, xarxes professionals, blocs, comptes de correu electrònic, fòrums, etc. També es podran eliminar o traspassar els arxius emmagatzemats en servidors d’Internet (núvol).

Per què Vital Seguro?

 • null

  Més de 75 anys d’experiència en decessos

  La companyia acumula més de 75 anys d’experiència i manté la seva especialització en decessos. Per això disposa d’un equip específic i propi per garantir tot el procés integral, des de la unitat actuarial i fins a la unitat assistencial.

 • Proximitat i gestió directa

  La gestió de la defunció és directa amb personal propi i no pas amb una unitat externa. D’aquesta manera, un equip d’especialistes en assistència defunció fa d’enllaç entre la família i la funerària. A més, també es gestionen directament tràmits com la petició de les literals de defunció i les últimes voluntats.

 • Tarifa competitiva i ajustada a cada realitat

  El càlcul del preu es fa a partir de la realitat de cada localitat on es farà en el futur el servei funerari. A tot això s’hi afegeix una actualització anual a partir de la realitat de la funerària corresponent per oferir sempre un capital ajustat, evitant infraassegurança i també un excés.

 • Preus sostenibles en el temps

  Vital Seguro fa prevaldre a l’hora de definir els seus productes i corresponents preus, que aquests siguin sostenibles en el temps. En el cas concret de decessos, en la modalitat natural deixa d’incrementar-se als 76 anys, a diferència d’altres companyies.

Serveis per gaudir-ne des del primer dia

logo-clubvital

Club Vital és una selecció de serveis relacionats amb la salut i el benestar, ja sigui de forma gratuïta o amb l’accés a una guia específica al millor preu.

Metge de Guàrdia

Nou servei gratuït de videconsulta
d'orientació mèdica familiar

Assistència en viatge a l’estranger

 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització, amb un màxim de 9.000€ any.
 • Despeses de prolongació d’estada en un hotel (fins a 60€ dia amb un màxim de 600€) després d’una hospitalització.
 • Bitllet d’anada i tornada per un familiar i despeses d’hotel si l’hospitalització dura més de 5 dies (fins a 60€ dia màxim de 600€).
 • Trasllat i repatriació sanitària en cas de ferits o malalts.
 • Retorn anticipat de l’assegurat per la mort d’un familiar.

Assistència jurídica

Servei d’assessoria jurídica per donar resposta a diferents dubtes que puguin sorgir des dels diferents àmbits del dret.

 • Família: separacions, tuteles, parelles de fet i pensions.
 • Penal: lesions, danys, amenaces, injúries, apropiació indeguda.
 • Laboral: contractes de treball, reclamacions, prestacions de la Seguretat Social, accidents de treball.
 • Contractes: Hipoteques, préstecs i contractes d’adhesió.
 • Retorn anticipat de l’assegurat per la mort d’un familiar.

Assistència psicològica

El servei d’orientació psicològica també està obert a qualsevol qüestió que vulgui plantejar l’assegurat, així com una possible ajuda inicial en moments de crisi personal o angoixa, suport psicològic en determinades circumstàncies i orientació general sobre psicologia.

Servei d’assessorament quan
els familiars necessiten atenció especial

Quan els pares o familiars de més edat afronten l’etapa d’envelliment i vellesa es generen un seguit d’incerteses, que s’accentuen quan existeix una situació de dependència o que requereix una atenció especial.

El servei Orientació Social Persones Grans ofereix assessorament a la família, que l’ajuda a cuidar als que més estima. Un equip de treballadors socials de Mutuam analitza el cas i fa un diagnòstic social per trobar la solució que s’adapti millor a la situació familiar i personal.

És un punt de partida de l’entorn familiar per encarar la nova situació amb la informació adequada al voltant dels serveis públics i privats existents. Inclou assessorament per la contractació de personal per cuidar a domicili; les opcions de recursos residencials (residències, apartaments, hospitals sociosanitaris, centres de dia, etc.) o altres serveis (ajudes tècniques, adaptacions a la llar, etc.).

Per més informació fes click aquí

Garanties optatives

Assistència Dental

Hi ha una creixent conscienciació per la salut de les nostres dents, que ens porta a una actitud més preventiva entre la població infantil i juvenil i una major demanda de tractaments en edats adultes.

La creixent demanda de cures dentals ha portat, en paral·lel, al desenvolupament de solucions que permetin l’accés als millors professionals de forma econòmica i assequible.

És el cas de l’assegurança dental de Vital Seguro, per només 3€/mes per assegurat (preu especial Decessos).

Subsidi Hospitalització

La garantia d’Hospitalització aporta un subsidi diari en cas d’intervenció quirúrgica i/o hospitalització medicoquirúrgica. Proporciona una indemnització econòmica per fer front a les despeses extraordinàries que genera un eventual ingrés hospitalari, com desplaçaments, suport familiar (cangurs, ajuda domèstica), medicaments o honoraris mèdics.

Hospitalització Medicoquirúrgica:

S’obté una indemnització diària pel capital contractat durant el temps de permanència en el centre hospitalari, ja sigui per una intervenció quirúrgica, una malaltia o un accident. La cobertura és a partir del primer dia d’hospitalització, sense cap tipus de franquícia, sempre que superi las 24 hores i amb un màxim de 120 dies/any.

 • Capital contractable: Des de 10€/dia

Modalitats assegurança decessos

Tres modalitats per adaptar-se a cada situació

El preu es manté constant i estable en el temps sense que influeixi l’edat de l’assegurat, únicament incorporant possibles actualitzacions del cost dels serveis funeraris. És la modalitat recomanada i majoritària.

És una modalitat molt similar a la prima natural,on la principal diferència és que els increments de preu per la revisió del risc associat a l’edat són cada 5 anys. També té una estructura mixta i a partir dels 75 anys es manté estable sense increments.

És un modalitat que combina al 50% la prima anivellada i el 50% la prima natural. Dels 65 anys al 75 anys es va convertint al 100% en una estructura anivellada.

T’interessa?

Completa el formulari i ens posarem en contacte amb tu

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.