Complement CASS

Assegura’t al 100% amb el
Complement CASS

Si ets usuari de la CASS pots assegurar-te fins al 100%, tant en serveis d’assistència sanitària com en salari, en cas de baixa laboral.

Vital Seguro ofereix els dos complements, ja sigui de forma conjunta o parcial per adaptar-ho a la mida. De forma addicional es poden contractar altres garanties, com el subsidi d’hospitalització, per afrontar les despeses extraordinàries.

I també hi ha diferents fórmules per accedir a la sanitat privada a Catalunya.